Η λειτουργία του ξενοδοχείου έχει προσαρμοστεί σύμφωνα με τα Εθνικά Πρωτόκολλα Υγείας & Ασφάλειας!